Veel gestelde vragen over osteopathie

Scroll naar beneden en lees verder...

Osteopathie is een paramedische geneeswijze, waarbij het lichaam manueel (met handen) wordt onderzocht en behandeld. De basis van osteopathie wordt gevormd door kennis over anatomie, neurologie, embryologie, pathologie en fysiologie.

De osteopaat gaat op zoek naar vastzittend weefsel, zoals spieren, organen, gewrichten en tracht deze los te maken. Osteopathie kijkt niet alleen naar de locatie van de pijn, maar onderzoekt ook de weefselstructuren eromheen. Pijn beïnvloedt namelijk niet alleen lokaal een gewricht, orgaan of spier, maar ook de omliggende structuren. De omliggende structuren kunnen ervoor zorgen dat het lichaam een compensatie houding aanneemt, om de pijn zo goed mogelijk te ontwijken of te verzachten. 

Daardoor kunt u een reeks aan klachten hebben, die in eerste instantie niets met elkaar gemeen lijken te hebben, maar die via spier-, bot- en orgaanweefsel met elkaar zijn verbonden en op die manier elkaar beïnvloeden. Zo kunnen (chronische) klachten in stand worden gehouden.

De osteopaat gaat opzoek naar de onderlinge disfunctiepatronen (de patronen die de klachten in stand houden) en probeert deze patronen te ontrafelen. Om een klacht te verhelpen, kan het zijn dat tevens andere lichaamsdelen moeten worden behandeld, zodat het lichaam in zijn geheel weer goed kan functioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende mobilisatie-, manipulatie-, listening- en spier-activatie technieken.

Een osteopaat behandelt tenminste de volgende klachten:

Musculoskeletaal (spieren, skelet):

 • nek-, schouder-, rugklachten
 • gewrichtspijn (arm, elleboog, pols, heup, knie, enkel etc.)
 • spierpijn
 • uitstralende pijn
 • krachtverlies
 • schietende pijn
 • chronische pijn
 • zeurende pijn
 • likdoorn
 • RSI
 • tennisarm

Abdominaal (buik, organen):

 • maagklachten
 • darmklachten, zoals krampen of verteringsklachten (IBS)
 • blaasklachten
 • menstruatiepijn
 • steken in de zij

Craniaal (schedel):

 • aangezichtspijn
 • migraine
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • oorsuizen
 • voorhoofdholteontsteking
 • keel-, neus-, oorpijn

Overige:

 • postoperatief (na operaties)
 • pijnlijke littekens en/of pijnlijk botweefsel (na een geheelde breuk)
 • hyperventilatie
 • vermoeidheid

Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam. Manuele therapie behandelt de wervelkolom, spieren en  gewrichten.  
Osteopathie behandelt het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten, wervelkolom), het orgaanstelsel (zoals de longen, darmen, blaas) en het zenuwstelsel inclusief het hoofd (craniosacraal).

Osteopathie behandelt het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten, wervelkolom), het orgaanstelsel (zoals de longen, darmen, blaas) en het zenuwstelsel inclusief het hoofd (craniosacraal). Osteopathie gaat op zoek naar het onderliggende disfuntiepatroon. De osteopaat kijkt niet alleen naar de locatie van de pijn, maar ook naar de omliggende structuren. 

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan je spieren, banden, gewrichten en zenuwen. Een fysiotherapeut geeft verschillende behandelingen, zoals manuele therapie, oefeningen en gebruikt ondersteunende hulpmiddelen (zoals tape).

U hoeft niet in osteopathie te geloven om geholpen te worden. Het is wel dat een behandeling de meeste  effect heeft wanneer u vertrouwen stelt in de behandeling en de behandelaar. Dit geldt voor de reguliere zorg, de dokter, maar ook voor deze vorm van geneeskunde.
Anna Triplet zal de tijd en de moeite nemen om u zoveel mogelijk uit te leggen wat zij doet, en waarom zij dat doet. Zij vindt openheid zeer belangrijk.

Osteopathie Anna hoort het graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling niet volgens wens is. Dan bespreken we dit graag met elkaar om tot een oplossing te komen.

Anna Triplet vind openheid heel belangrijk. Bespreek uw eventuele klachten altijd zo open mogelijk met haar. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan zij hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Komt u er niet uit, dan hebben volgen wij de  klachtenregeling osteopathie op de site van de NRO.

Osteopathie is in Nederland nog een relatief jong beroep. De technieken die een osteopaat toepast zijn veilig. Een osteopaat kan een enkele keer zogenaamde manipulaties toepassen. 

Om de kwaliteit van osteopathie te waarborgen zijn er kwaliteitsregisters. Osteopaten die hier staan ingeschreven moeten aan strenge eisen voldoen met betrekking tot het uitoefenen van het beroep en de praktijkvoering. Alleen osteopaten die ingeschreven staan in het beroepsregister worden door de verzekeringen vergoed. Er zijn twee registers die deze kwaliteit waarborgen, het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Osteopathische Federatie (NOF). Anna Triplet is ingeschreven bij het NRO.

Via visitatie, na- en bijscholing bewaakt het  N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) de kwaliteit van de osteopathie in Nederland.  Daarnaast wordt de kwaliteit van de osteopaat gewaarborgd doordat iedere geregistreerde osteopaat verplicht is zich te houden aan het tucht- en klachtrecht

Osteopathie is in veel gevallen goed te combineren met andere vormen van zorg of therapieën. Anna Triplet overlegt graag met uw specialist, arts of andere therapeut en uiteraard met u.  In de regel is het beter om niet op dezelfde dag door een osteopaat en door een andere behandelaar te worden behandeld. Anna werkt regelmatig samen met bijvoorbeeld fysiotherapeuten of met de specialisten van Stadspoli Utrecht. 

Het aantal behandelingen verschilt per persoon en per klacht. Gemiddeld zijn er 3 tot 5 behandelingen nodig om een klacht te verhelpen of in elk geval een duidelijke verbetering te voelen. 

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u een vraag en staat deze niet bij de veel gestelde vragen?  Neem dan gerust contact op met Anna.

Osteopatie Anna

Smaragdplein 227, 3523 EH Utrecht

06-16534508